© Salome Papadopoullos 2019

 

Kate Bush, gouache. 2018